พุทธประวัติ หลวงพ่อ คำนวณ วัดแก้วเจริญ – pitistone

พุทธประวัติ หลวงพ่อ คำนวณ วัดแก้วเจริญ

พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ องค์ปัจจุบัน
สมณศักดิ์ : พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ (นามสกุล แข่งขัน)

ชาติภูมิ
กำเนิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2513 ตรงวันพฤหัสบดี  ขึ้น 2 ค่ำ  เดือน ปีจอ   อายุ 45 ปี  เป็นบุตรของนายรอด แข่งขัน และนางเยื้อน แข่งขัน  บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

             การบรรพชาและอุปสมบท
ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2529 โดยมีพระครูสุนทรธรรมกิจ วัดแก้วเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอยู่จนอายุครบได้อุปสมบท  เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2533 โดยมีพระครูสุนทรธรรมกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเกษม อาภสฺสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเสถียร อิทฺธิญาโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พัทธสีมาวัดแก้วเจริญ  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม
การศึกษาทางโลกและทางธรรม
- ได้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2525
 - สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร กิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) หน่วยวิทยาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบล แพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555
- สอบได้นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2527 สำนักเรียนวัดแก้วเจริญ  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
- สอบได้นักธรรมชั้นโท พ.ศ.2529 สำนักเรียนวัดแก้วเจริญ  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  
- สอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2531 สำนักเรียนวัดแก้วเจริญ  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
- จบปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พ.ศ.2555
- จบปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  พ.ศ.2556
การศึกษาพุทธาคมจากครูบาอาจารย์
1.พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินวํโส) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
2. พระครูวินัยวัชรกิจ (หลวงปู่อุ้น สุขกาโม ) วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี                      3. พระครูสิริโพธิรักษ์ (หลวงพ่อยวง อาภสฺสโร) วัดโพธิ์ศรี จ.ราชบุรี
4. พระครูปทีปธรรมสถิต (หลวงปู่ชอบ ปทีโป) วัดเขารังเสือ จ.ราชบุรี
5. พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร) วัดชายนา จ.เพชรบุรี 
6. พระครูพิศาลจริยาภิรม (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ ) วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม 
7. พระครูสังฆ์รักษ์สุชล ถาวรธมฺโม (หลวงพ่อเจ้ย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี
8. คุณตาชม (พ่อบุญธรรมหลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี มีอายุ 100 กว่าปี)
9. คุณพ่อเฒ่าทองยิ่ง ยอดสำรวย (ศิษย์รุ่นเดียวกับขุนพันธรักษ์ราชเดช ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่นาค  วัดดินดอน จ.นครศรีธรรมราช)
10. ตำราเก่าของอดีตเสือเก่าตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
11. ตำราหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร (ลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่งนำมาถวาย)