พุทธประวัติ หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย – pitistone

พุทธประวัติ หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย

ชาติภูมิ
 “อนันต์ ปรีชา” เป็นชื่อและสกุลเดิมของหลวงพ่ออนันต์ อายุ ๕๔ ปี พรรษาที่ ๓๔ ถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ปีมะแม มีพี่น้องทั้งหมด ๑๕ คน หลวงพ่ออนันต์ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ในครอบครัวชาวนา

 เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๘ ณ พัmธสีมาวัดพิมพาวาส โดยมีพระครูมนูญธรรมรัต หรือพระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู อติภฺทโท) วัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการรัตน์ วัดพิมพาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดประนอม วัดบางสมัคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "วิสุทฺโท" หมายถึง ผู้บริสุทธิ์

 หลังอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาด้านคันถธุระ และได้จำพรรษาที่วัดพิมพาวาส ๑ พรรษา ท่านก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดบางพลีน้อย สอบได้นักธรรมชั้นนวกภูมิ พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๒๐ สอบได้นักธรรมชั้นโท พ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก  พ.ศ.๒๕๒๕ สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ และท่านยังได้ศึกษาภาษาขอมอีกด้วย และท่านมีความชำนาญในงานนวกรรม ก่อสร้างและงานบูรณปฏิสังขรณ์

 

อุปสมบท

เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๘ ณ พันธสีมา วัดพิมพาวาส โดยมีพระครูมนูญธรรมรัต หรือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู)อติภฺทโท วัดบางสมัคร ต.บางสมัครอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการรัตน์ วัดพิมพาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดประนอม วัดบางสมัคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า"วิสุทฺโธ"หมายถึง ผู้บริสุทธิ์

 

งานเผยแผ่

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา

พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ผ่านการอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดสมุทรปราการ    พ.ศ.๒๕๔๔ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรการเรียนรู้แบบมีส่วน และร่วมโครงการอบรมสื่อบุคคลเพื่อร่วมถ่ายทอดทักษะชีวิตป้องกันการติดสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน

1.ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ บรรยายธรรมอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด

2.ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการกับคณะสงฆ์จังหวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

3.ได้ร่วมประชุมกับทางหน่วยงานราชการในเรื่องการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดและการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน

4.มีการจัดทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ สามเณร และได้นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีการบวชพราหมณ์ถือศีล๘เป็นประจำทุกปี

 

สำหรับการส่งเสริมงานด้านการศึกษา

1.ได้มอบรางวัลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรม และสามารถท่องสวดพระปาฏิโมกข์ได้เพื่อเป็นกำลังใจ

2.ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน พระปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณรในสำนัก

3.ได้ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรที่หวังความก้าวหน้า ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และสายสามัญ จนถึงระดับอุดมศึกษา

 

ด้านการศึกษาพุทธาคม

หลวงพ่อได้สนใจในการศึกษาด้านคันถธุระพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้ น.ธ.เอก หลวงพ่ออนันต์ท่านก็มิได้เป็นผู้ที่อยู่นิ่งเฉย ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มอยู่เป็นนิตย์ และเป็นผู้ที่มีความขวนขวายอยู่เสมอมา หลวงพ่อท่านชอบเสาะแสวงหาอาจารย์ ท่านผู้มีวิชาความรู้ความสามารถ เพื่อขอเรียนขอศึกษา และเฝ้าฝึกฝนปฎิบัติจนกระทั่งหลวงพ่อมีความรู้ความสามารถ พิเศษในวิชาการหลายๆด้านด้วยกัน เช่น ท่านมีความสามารถในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการใช้พระคาถาอาคมเข้าช่วยเสกเป่าและทำน้ำมนต์ให้ดื่มตลอดจนประพรมน้ำมนต์ และด้วยตัวยาสมุนไพรตามวิธีการแผนโบราณความสามารถ ในด้านการขจัดปัดเป่าความอัปมงคลของหลวงพ่ออนันต์ท่านยังสามารถไล่ความเป็นเสนียดจัญไร และความลึกลับชั่วร้ายในทางคุณไสยด้วยวิธี

 

การทางสมาธิพลังจิตและคาถาอาคมที่มีพุทธคุณยิ่ง ทั้งยังให้ความสนใจด้านวิปัสสนาธุระและการศึกษาสรรพเวทวิทยาคมจากครูบาอาจารย์หลายๆรูปด้วยกัน ในบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานและถ่ายทอดพุทธาคม มีดังนี้

1.โยมพ่อ หนู ปรีชา ท่านมีความสามารถในการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร การกวาดยาเด็ก การใช้พระคาถาพ่นเป่า ดับพิษไฟ ไม่ว่าจะเป็นเลอม ไฟรามทุ่ง ขยุ้มตีนหมาและอื่นๆอีกมากมาย และพระคาถาในด้านเมตตามหานิยม ด้านคงกระพันชาตรีอีกด้วยโดยที่โยมพ่อ หนู ได้ไปเรียนมากับโยมปู่ เหมือน ปรีชา หลวงปู่เหลือ วัดสาวชะโงกและหลวงพ่อเคน วัดเขาอีโต้ ซึ่งหลวงพ่ออนันต์ได้เรียนมาตอนเป็นฆาราวาส                  

2.หลวงพ่อทองย้อย อุตุตโม วัดบางพลีน้อย ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการอ่านเขียนอักขระขอม และทำผ้าประเจียด ผ้ายันต์

3.หลวงตาชิด วัดเกาะแก้ว ท่านเก่งทางด้านการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร โรคที่มีคนมารักษามากที่สุดก็คือ ริดสีดวง มารักษากี่หลายก็หายหมด

4.หลวงปู่บุญรอด พุทธสโร วัดบางพลีน้อย ท่านผู้มีความชำนาญในการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร การจับเส้น การต่อกระดูก การเยียบน้ำมัน

5.หลวงพ่อพระครูปลัดไวย์ ปัญญาทีโป วัดบางพลีน้อย ท่านผู้มีความแตกฉานในภาษาขอม ท่านเป็นอาจารย์สักยันต์ และการทำประคำ และพระคาถาพ่นเป่าทั้งหลาย และในด้านเมตตาอีกมากมาย

6.พระอาจารย์กก วัดบางพลีน้อย ผู้มีความสามารถในการทำตะกรุด และการทำน้ำมนต์ในการขับไล่เสนียดจัญไร และการเสริมดวงต่างๆซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า            

7.พระครูประโชติสารคุณหรือหลวงพ่อ ฉิม พรหมโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อย ผู้ประสิทธิ์วิชากรรมฐานในการธุดงค์ และในการทำผง อิทธิเจ ปถมัง ตรีนิสิเหและมวลสารต่างๆในการทำวัตถุมงคล โดยที่หลวงพ่อ ฉิม ได้ไปเรียนมาจากพระครูแถบ ติกฺเขยฺโย อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อย และหลวงพ่อ ดิ่ง วัดบางวัวผู้เป็นศิษย์หลวงปู่ ปาน วัดมงคลโคธาวาส คลองด่าน และยังเป็นผู้ให้หลวงพ่ออนันต์แกะพญาวานร(ลิงจับหลัก)อีกด้วย

8.โยมขลิบ เจริญสุขได้สอนพระคาถาในการขับไรเสนียดจัญไรและความอัปมงคลและพระคาถาในด้านเมตตามหานิยมให้

9.โยมครูจันทร์ จังหวัดสุรินทร์ได้สอนวิชาเมตตาให้กับหลวงพ่อด้วย

10.หลวงพ่ออนันต์ยังได้ไปเรียนวิชาทำปลัดขิกกับลูกศิษย์ฆาราวาสของหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรีอีกด้วย